Vì sao chọn Trung tâm tiêm chủng Tokyo Vaccine Center

vaccine_img

Giờ làm việc linh hoạt tới 20h

vaccine_img

Cơ sở vật chất hiện đại

vaccine_img

Dịch vụ tiêu chuẩn Nhật

Quy trình tiêm chủng

Trước tiêm
vaccine_img

Khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng

vaccine_img

Thông báo về loại vắc xin sẽ tiêm chủng

myImg
Trong quá trình tiêm
vaccine_img

Kiểm tra vắc xin, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng

vaccine_img

Cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc xin trước khi tiêm

vaccine_img

Thực hiện tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng

Sau khi tiêm
vaccine_img

Theo dõi phản ứng sau tiêm

vaccine_img

Bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo quy định

vaccine_img

Xử lý chất thải y tế sau tiêm